ProFutbal.sk ProFutbal.sk

ÚLK o trávniku v Pohroní: Pravidlá sú stanovené, výnimky nie sú cesta
zdroj: facebook.com/fkpohronie

ÚLK o trávniku v Pohroní: Pravidlá sú stanovené, výnimky nie sú cesta

Jednou z najdiskutovanejších tém sa po víkendových zápasoch 20. kola Fortuna ligy stal stav trávnika klubu FK Pohronie. Niektoré časti ihriska boli dezolátne, rozryté a blatisté, čo spôsobilo ťažkosti hráčom domácich či hostí zo Žiliny. Ako pre ProFutbal.sk potvrdil vedúci kancelárie primátora Žiaru nad Hronom Martin Baláž, príčinou bolo najmä zlé počasie, ktoré ovplyvnilo harmonogram prípravy trávnika po aplikácii vyhrievacej techniky pod hraciu plochu počas zimnej prestávky.

Nováčik najvyššej súťaže sa po postupe medzi elitu musel zaviazať, že túto technológiu na svoj štadión zavedie. Počas krátkej letnej prestávky to možné nebolo, a tak sa Stredoslováci museli pustiť do náročných prác po skončení jesennej časti. Vzhľadom na poveternostné podmienky a nedostatok času však aktuálne trávnik v Žiari nad Hronom ani zďaleka nie je ideálny. Po tom, ako Martin Baláž označil za príčinu momentálneho zlého stavu okrem počasia i vedenie ligy, poskytli sme priestor na reakciu i výkonnému riaditeľovi ÚLK Michalovi Mertinyákovi.

Požiadalo Pohronie o udelenie výnimky na zavedenie vyhrievacej techniky až počas letnej prestávky? Vyhoveli by ste takejto žiadosti?
Michal Mertinyák: "
Prezídium Únie ligových klubov, ktoré tvoria zástupcovia všetkých klubov Fortuna ligy, sa takouto žiadosťou nikdy nezaoberalo. V pléne Prezídia ÚLK prebehla diskusia na túto tému niekoľkokrát, pričom zástupca FK Pohronie nás priebežne informoval o plánoch klubu na realizáciu projektu vyhrievania hracej plochy, pričom posledná informácia bola táka, že realizácia prebehne počas zimných mesiacov. Udeľovanie výnimiek sa nám ukázalo ako nesprávna cesta, aj vzhľadom k situácii v sezónach 2013/2014, resp. 2014/2015, kedy nás infraštruktúrne témy dobehli pri viacerých obchodných rokovaniach. Nováčik Fortuna ligy má na základe Smernice o infraštruktúre štadiónov 2022, čl. 1, č. 4 špeciálny režim, kde môže KSI SFZ zohľadniť čiastkové plnenie infraštruktúrnych kriterií, maximálne však do konca jesennej časti súťažného ročníka. Nejde tu teda o udelenie výnimky, ale vytvorenie časového priestoru na zrealizovanie chýbajúcich infraštruktúrnych podmienok pre vstup do Fortuna ligy. Toto sa aplikovalo aj pri FK Pohronie, pričom klub mal informáciu o infraštruktúrnych a licenčných podmienkach k dispozícii už od apríla minulého roka, keď dostal od nás prvé informácie ako potenciálny postupujúci do Fortuna ligy, vrátane spomínaných infraštruktúrnych či licenčných podmienok, aj s jasne stanovenými pravidlami a termínmi." 

Podniknete nejaké kroky na pomoc Pohroniu, ktoré by pre nekvalitný terén mohlo hrať najbližšie zápasy mimo svojho domova?

"So zástupcami klubu FK Pohronie sme aktívne komunikovali od januára. Veľmi intenzívne sme komunikovali 18 dní pred odohraním zápasu 20. kola, pričom FK Pohronie nás informoval o plánovaných aktivitách na ihrisku. Počasie ovplyvnilo situáciu pred zápasom 20. kola, kedy spadlo niekoľko centimetrov snehu, čo, žiaľ, zasiahlo do plánov predzápasovej prípravy ihriska pomerne radikálne. Napriek tomu, bez vyhrievania hracej plochy by zápas nebolo možné odohrať s takmer stopercentnou istotou.

Pohronie - Žilina
Vplyvom nepriaznivého počasia bol trávnik v Žiari nad Hronom vo veľmi zlom stave (foto: facebook.com/fkpohronie)

Nemáme žiadnu informáciu od zástupcov FK Pohronie, že by najbližší zápas či zápasy mali byť ohrozené aj napriek tomu, že sme v priebehu pondelka intenzívne komunikovali. Vyžiadali sme si plán aktivít klubu pred zápasom 21. kola s FK Senica, následne môžeme tuto tému riešiť. Je však potrebné uviesť na pravú mieru, že o spôsobilosti ihriska rozhoduje v zmysle Pravidiel futbalu rozhodca stretnutia. Pri akýchkoľvek zmenách zápasového programu Fortuna ligy platia ustanovenia Súťažneho poriadku SFZ a Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre danú sezónu. Nie je možné zmeny realizovať v horizonte dní či hodín pred zápasmi, pokiaľ o takejto zmene nerozhodne Prezídium ÚLK na základe jasne stanovených pravidiel a termínov v rámci Rozpisu súťaže riadenej ÚLK."

Aj vzhľadom na stav trávnika v zápase Pohronie - Žilina, zapríčinený výmenou či klimatickými podmienkami, nebude ÚLK uvažovať o dodatočnej výnimke, aby sa tento scenár neopakoval?

"Opakujem, nejde o žiadnu výnimku, ide o vytvorenie časového priestoru na splnenie infraštruktúrnych kritérií pre nováčika, ktorý vstupuje do Fortuna ligy. Prezídium ÚLK už niekoľkokrát potvrdilo, že cesta výnimiek nie je pre nás prijateľná. Každý nováčik bude mať rovnaké časové obdobie na vysporiadanie sa s infraštruktúrnymi podmienkami, ak sa, samozrejme, nerozhodne využiť možnosť odohrať svoje zápasy na štadióne spĺňajúcom podmienky mimo svojho sídla. Aj tu sa však podmienky sprísnili a budú využiteľné iba počas jednej sezóny, kedy sa už reálne musí začať rekonštrukcia či výstavba štadióna v sídle klubu. Zároveň je potrebné dodať, že termín realizácie vyhrievania hracej plochy bolo možné riešiť aj počas jesennej časti sezóny, keď boli hneď tri asociačné termíny a pri odohraní jedného zápasu mimo Žiaru nad Hronom by klub získal šesť týždňov na realizáciu diela. Je absolútne legitímne povedať, že v priebehu posledných dvoch víkendov sa odohralo deväť zápasov na kvalitne pripravených prírodných trávnikoch. Žiaľ, napriek enormnej a nedocenenej práci predstaviteľov klubu FK Pohronie či mesta Žiar nad Hronom vznikla situácia, že riešime kvalitu hracej plochy, ktorá je pod danou tribúnou dlhodobým problémom. Oceňujeme prácu klubových funkcionárov aj predstaviteľov mesta, z ktorých by si mnohé ďalšie samosprávy mohli brať príklad pri podpore infraštruktúry športovísk."

Michal Mertinyák
Michal Mertinyák: "Každý nováčik bude mať rovnaké časové obdobie na vysporiadanie sa s infraštruktúrnymi podmienkami." (foto: tasr)

V Žiari nad Hronom vyčíslili zavedenie vyhrievacej techniky na 120-tisíc eur. Je to dosť vysoká suma. Vedela by ÚLK vyčleniť z rozpočtu väčšiu finančnú pomoc pre kluby, ktoré potrebujú zaviesť techniku?
"V zmysle Zmluvy o účasti v najvyššej futbalovej súťaži mužov ÚLK pravidelne prostredníctvom svojej dcérskej akciovky ÚLK Marketing podporuje jednotlivých členov ÚLK, pričom celkové príjmy nie je možné zverejniť, no ich výška je zaujímavá aj smerom k spomenutej výške investície. Zároveň, vďaka projektu Vlády SR a Slovenského futbalového zväzu, bolo do futbalovej infraštruktúry investovaných v posledných rokoch niekoľko desiatok miliónov eur. Z týchto finančných prostriedkov bola podporená aj rekonštrukcia štadióna v Žiari nad Hronom."

Aké iné kroky by prípadne mohla urobiť ÚLK, aby sa scenár nekvalitného trávnika, napríklad aj kvôli inštalácii vyhrievania, neopakoval?

"ÚLK spoločne so SFZ sa intenzívne zaoberá projektom vzdelávania trávnikárov tak, aby bolo možné zabezpečiť adekvátnu kvalitu ihrísk počas celej futbalovej sezóny. V tejto súvislosti už bola prijatá Smernica o vzdelávaní trávnikárov, ktorí budú musieť mať absolvované adekvátne vzdelávanie. Zároveň plánujeme v dohľadnej dobe riešiť aj hodnotenie ihrísk, podobne ako v ďalších iných ligách, s dôrazom na skvalitnenie hracích plôch všeobecne. Vnímame totiž kriticky nielen takúto extrémnu situáciu, aká nastala v Žiari nad Hronom, ale aj kvalitu hracích plôch počas celého roka, kedže kvalitná hracia plocha je kľúčová pre zabezpečenie adekvátneho športového zážitku. Konkrétne v tomto prípade je problém s časťou ihriska pod tribúnou v Žiari nad Hronom dlhodobý a vyeskaloval, žiaľ, pri tomto zápase aj vzhľadom k poveternostným podmienkam."

Odporúčame

Najnovšie z klubu: Pohronie

Pozri viac

Najnovšie z ligy: Fortuna liga

Pozri viac

Najnovšie z kategórie: Rozhovory

Pozri viac

HOKEJ.sk